Transfertupdate

Transfertupdate

Hei fannt dir een interessanten Artikel iwwert äis Transferts! An deenen nächsten Deeg stelle mir iech déi nei Spiller méi genau fir an deelen iech awer och mat wenn eise Veräin verlooss huet.
Well dir déi nei Spiller an Aktioun gesinn ?
Hei d'Lescht vun eisen nächsten zwee Testmatcher :
- 2. Juli géint Una Stroossen (zu Bitburg um 18h)
- 6. Juli géint Us Hueschtert (zu Hueschtert um 19.30h)
 
Allez Etzella💪🏼⚪️🔵