Mercato beim Fc Etzella!

Mercato beim Fc Etzella!

Vun Amarante aus Portugal kréien mir net nemmen den Diogo Vila, mee och nach den Antero Da Silva. 

Heen huet 29 Joër an ass Verteideger 

Och him wënschen mir vill Erfolleg bei der Etzella!