Mercato beim Fc Etzella!

Mercato beim Fc Etzella!

Neien Défi fir den Joël Magalhaes ! 

No 4 Joer verläisst eisen Joël den FC Etzella fir een neien Défi bäi Mertert/Wasserbelleg ze sichen. 

Mat 28 Joer geet hien an den Osten, wou hien schonn eng Kèier aktiv waer ( Grevenmacher ) 

Mat him verleieren mir en symphateschen, oppennen Kärel deen och eng Zäit Kapitän vun der Equip war.