Diogo Pimentel est de retour !

Diogo Pimentel est de retour !

Guess who's back ?
 
Den Diogo Pimentel ass zréck an der Ékipp !
 
Nodeems den Diogo schon zanter en puer Wochen Eenzeltraining absolveiert huet, kruut hien dess Woch greng Luucht vum Dokter, fir och rem mam Groupe ze trainéieren.
 
Mir hoffen hien a en puer Wochen rem um Terrain fir déi offiziel Matcher ze gesinn.